ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

นางสุภาณี  ขันตี
ฟิสิกส์

 

นางอภิญญา แก้วทอง

เคมี

 

 

 

ชีววิทยา