ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นายอนันต์ แดงนวล
หัวหน้ากลุ่มสาระวิชา

นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์
คอมพิวเตอร์

นางสาวอมรรัตน ใจไธสง

การงานอาชีพ

 
 
 
จักสานด้วยไม้ไผ่