ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 

ครูอนงค์นาถ  สังคะรินทร์

 

ครูณัฏฐกันย์   สวายประโคม

 
 
 
เทคนิคการคูณแม่เก้าด้วยมือ