ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
 

นายสรายุทธ โฉมฉิน
พลศึกษา

 

 

นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 
 

 

 
สาธิตท่าพื้นฐานของตะกร้อลอดห่วง