ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 

นางเกศรินทร์ วงษาสิทธิพร
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนทีวัลย์  จานทอง

ภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ แสวงผล
ภาษาต่างประเทศ

 
 
 
เทคนิคการท่องศัพท์ 5,000 คำ