ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
บุคลากรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
 

 

ชีววิทยา

นางสาวอนุศลา  หอมกลิ่น

สังคมศึกษา

นางสาวอนงค์นาถ  สังคะรินทร์

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

 

พลศึกษา

นางสาวณัฏฐกันย์   สวายประโคน

คณิตศาสตร์

นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง

การงานอาชีพ

นางสาวสยุมพร ไพเราะ

ศิลปะ

 

 

 

 

 

 

พลศึกษา

 

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

นายกฤษฎา เขียวไพรรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายสุริยา กาสี

นายพรม อยู่ยง