ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
 
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บุคลากรโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
 

นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

นางสุภาณี ขันตี
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและแผนงาน

นางสาวสรัญญา  เกิดแก้ว
หัวหน้าฝ่ายบุคคล

นางกนยาณสิริ พลเดชา
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นายอนันต์  แดงนวล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาณี  ขันตี
ฟิสิกส์

นางอภิญญา แก้วทอง

เคมี

นางเกศรินทร์ วงษาสิทธิพร
ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนทีวัลย์  จานทอง
ภาษาต่างประเทศ

นางอุไรวรรณ แสวงผล
ภาษาต่างประเทศ

นางกนยาณสิริ พลเดชา
ภาษาไทย

 

 

 

 

 


ภาษาไทย

 

 

 

 

 

วิทยาศาสตร์

นางสาวยุคลธร  ขำเจริญ
สังคมศึกษา

นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์
คอมพิวเตอร์

นายสรายุทธ โฉมฉิน 
พลศึกษา