ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันเอดส์โลก
สอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2559
กิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่ 18
ปฏิทินปฏิบัติงานวัดผล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ 1 ธันวาคม 2559
 
พิธีถวายสดุดีพระบิดาลูกเสือไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดีและ
ในโอกาสวันคล้ายราชสมภพปีที่89
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559
 
พิธีถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
พิธีทบทวนคำปฎิญาณ
และสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
 
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 9 มิถุนายน 2559

 

จำนวนผู้เข้าชม

free-web-page-counters.com

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

2/1 หมู่ 13 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3761-0578
E-mail Pattaraschool01 @ gmail.com