ยินดีต้อนเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 หมู่ 13 ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร. 0-3761-0578
เมนูหลัก
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
เพจโรงเรียน
การเรียนรู้นอกห้องเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมวันเอดส์โลก
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์
วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
พิธีทบทวนคำปฎิญาณ
และสวนสนามลูกเสือ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
 
วันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 26 มิถุนายน 2559
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 9 มิถุนายน 2559
วันสถาปนา
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์
วันที่ 4 มิถุนายน 2559
 
แสดงร่วมงานมหกรรม
ส่งสุขภาพส่วนตำบลพระอาจารย์
วันที่ 9 มีนาคม 2559
เข้าเสนอสัมมัชชาร่วมกับสภาเด็ก
และเยาวชนจังหวัดนครนายก
วันที่ 8 เมษายน 2559
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
วันที่ 4 มีนาคม 2559

 

จำนวนผู้เข้าชม

free-web-page-counters.com

โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์

2/1 หมู่ 13 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โทร.0-3761-0578
E-mail Pattaraschool01 @ gmail.com